Volume 5 – May 2008

Αγαπητοί συνάδελφοι,

το περιοδικό μας διάγει πλέον με επιτυχία τον τρίτο χρόνο της κυκλοφορίας του. Βρίσκεται στην αρχή μιας πρωτοποριακής πορείας που, με τη συμμετοχή όλων σας, προωθεί το όραμα ενός σύγχρονου γραπτού επιστημονικού βήματος υψηλών προδιαγραφών.

Μια ανανέωση όμως προσώπων, ιδεών και πρακτικών πιστεύω θα ωφελήσει τα μέγιστα την πορεία του, ιδίως σε αυτή τη φάση που στη συνείδηση των συναδέλφων, Ελλήνων και μη, το περιοδικό θεωρείται καταξιωμένο.

Για αυτό θεωρώ ότι είναι δέον, αλλά και απαραίτητο να παραδώσω την σκυτάλη με αίσθημα υπερηφάνειας για το έργο που μαζί ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε, σε κάποιον άλλο συνάδελφο ο οποίος ως συνειδητός λειτουργός να αναλάβει την εκδοτική του πορεία από εδώ και στο εξής.

Είναι ευνόητο ότι όλοι μας και ιδιαίτερα εγώ προσωπικά, θα ήμαστε στην διάθεσή του για να συνδράμουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο του.

Στην παρούσα φάση είμαι στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσω ότι η πρόσκληση και πρόκληση αυτή βρήκε ένθερμη αποδοχή από δύο δυναμικούς συναδέλφους οι οποίοι πιστεύω ότι εγγυώνται αμέριστα την άνοδο της εκδοτικής αυτής επιστημονικής προσπάθειας.

Το μόνο που απέμεινε είναι η εξαιρετική δύσκολη εργασία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να επιλέξει και τυπικά τον νέο εκδότη του περιοδικού μας, πράγμα που πιστεύω θα γίνει εντός του Ιουνίου του 2008.

Με ευχές για ένα καλό καλοκαίρι,

A.Α. Βιδάλης,
Εκδότης του Περιοδικού


Dear colleagues,

our journal successfully finds itself in its third year (of publishing). It is in the beginning of a pioneer course which will, with the participation of all of you, forward the vision of a modern written scientific podium of high standards.

However, a renewal of men, ideas and practices would, I believe, widely benefit its course, especially during this phase when the magazine is considered renown between colleagues, Greek or otherwise.

For this reason I believe that is proper and also necessary to hand over the baton with a sentiment of pride for the work that we have started and will continue together, to another colleague who as a conscious officer will assume its editorial future from now on.

It goes without saying that we all and particularly I personally will be in his disposal in order to aid his work in the best possible way. At the present phase, I am in the content position to inform you that this invitation and at the same time challenge, has been welcomed from two dynamic colleagues, who I believe unreservedly guarantee the advancement of this scientific editorial effort.

The remaining act is the quite difficult project of our Society Executive Council to choose the new editor of our journal, something that I believe will happen within June 2008.

Wishing you an excellent summer,

A.Α.Vidalis,
The Editor


Articles

ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – DEFIANT BEHAVIOR IN GENERAL HOSPITAL
Μιχόπουλος Ι., Χριστοδούλου Χ., Λύκουρας Ε.
Β’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών , Π.Γ.Ν. ‘Αττικόν’

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ – MANAGING VIOLENT BEHAVIOR IN THE GENERAL HOSPITAL
Βαϊδάκης Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Ωυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Χριστοδούλου Χρ., Μιχόπουλος Ι., Λύκουρας Ε.
Β’ Ωυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – DEPRESSION AND COMORBIDITY THERAPEUTIC GUIDELINES
Garyfallos G.
B’ Psychiatric Department, Aristotle University of Thessaloniki

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ – THE ROLE OF NEUROIMAGING IN CLINICAL PSYCHIATRY
Rudolf J.
Neurological Clinic General Hospital “G. Papageorgiou” Thessaloniki, Greece

ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Α’ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – PSYCHOSOMATIC MEDICINE UNIT OF THE FIRST PSYCHIATRIC DEPARTMENT OF ARISTOTELIAN UNIVERSITY
Συγγελάκης Μ., Πιτσάβας Α., Φωκάς Κ.
Α’ Ψυχιατρική Κλινική Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΓΝ ‘Παπαγεωργίου’

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Ι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ YMRS ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΟΥ – BIBOLAR DISORDER I. EVALUATION WITH YMRS AND THE EFFECT OF EQUICALENT DOSE OF ANTIPSYCHOTIC
Γεωργιάδης Μ., Δυντησικού Δ., Κατσιαμάνης Δ., Γηρογοριάδης Δ., Σταθάκης Ι.
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων, Γενικό Νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”, Εξοχή Θεσσαλονίκης

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE THERAPY FOR PANIC DISORDER – TREATMENT GUIDELINES
Σίμος Γρ.
Αν. Διευθυντής, Κέντρο Ψυχικής Υγείας κεντρικού τομέα ΨΝΘ, Θεσσαλονίκης

HYPOCHONDRIASIS: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND COMORBIDITY WITH OTHER PSYCHIATRIC DIAGNOSES IN GREECE
Garyfallow G., Adamopoulou Ar., Karastergiou An., Bozikas V., Voikli M., Vaxevanis Ath., Stylopoulos El., Christoforidis G.
Community Mental Health Center of Northwestern District. Thessaloniki, Greece

ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΙΚΑ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΙΩΝΑ Μ.Χ. – ARTEMIDORUS ONEIROCRITICA DREAM ANALYSIS IN SECOND CENTURY A.D.
Παπαμιχαήλ Ε., Θεοχάρη Α.
International Hippocratic Foundation – Αναπλ. Διευθυνής, ΓΝ Νίκαιας, Ωυχιατρικό Τμήμα, MD, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, Ψυχιατρικό τμήμα