Volume 4 – May 2006

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το περιοδικό Ελληνική Ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου, βήμα της Π.Ε.ΨΥ.ΓΕ.Ν (Πανελλήνια Εταιρεία Ψυχιατρικής Γενικού Νοσοκομείου) και της HAPA (Ελληνο-αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία), συνεχίζοντας την επιστημονική εκδοτική του πορεία σας παρουσιάζει στα δύο αυτά τεύχη που εκδίδονται μαζί, μια επιλεγμένη ομάδα εργασιών που αφορούν ένα ευρύ φάσμα της ψυχιατρικής. Το πρώτο μέρος που αποτελεί και την ελληνική έκδοση (Νο 4) είναι αφιερωμένο σε ελληνικά άρθρα, ενώ αντίστοιχα το δεύτερο (Νο 5) στα αγγλικά. Η λύση αυτή στην εποχή της καλπάζουσας πληροφόρισης, κρίθηκε αναγκαία και δόκιμη διότι μια καθυστέρηση δεν θα ήταν προς όφελος ούτε για τους συγγραφείς αλλά ούτε και για τους αναγνώστες. Στην παρούσα Ελληνική έκδοση περιλαμβάνεται μια σειρά επιλεγμένων εργασιών με πρώτο το άρθρο σύνταξης το οποίο διαπραγματεύεται Το πλαίσιο της σύγχρονης κλινικής ψυχοφαρμακολογίας. Σε αυτό ο Καθηγητής κ. Καραβάτος μέσα σε 18 ενότητες αναπτύσσει διάφορες θέσεις επισημαίνοντας την άποψη ότι οι σύγχρονες αρμακευτικές ανακαλύψεις θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα συνολικό σχήμα το οποίο δεν θα αγνοεί την ψυχοπαθολογία αλλά ούτε και την ψυχοθεραπεία ως τεχνική βοήθειας του ασθενούς. Το επόμενο άρθρο Στάθμιση σε ελληνικό πληθυσμό χρονίων αλκοολικών και μαρτύρων μιας αυτοσυμπληρούμενης κλίμακας (O.C.D.S.) για την μέτρηση της καταναγκαστικής επιθυμίας λήψης αλκοόλ-Graving, αναφέρεται σε μια μελέτη των κ. Μουσσά και συνεργατών, η οποία παρουσιάζει την ελληνική στάθμιση της κλίμακας O.C.D.S. Η ανωτέρω κλίμακα μετρά τόσο την ιδεοληπτική όσο και την καταναγκαστική πλευρά της εξάρτησης από το αλκοόλ. Το τρίτο άρθρο Ένα πλαίσιο χρόνιας αποστέρησης ύπνου των κ. Γρηγηριάδη και Τσάρα περιγράφει ένα περιστατικό συνδρόμου ανεπαρκούς ύπνου το οποίο δίνει την ευκαιρία να συζητηθεί η στάση των ατόμων απέναντι στις περιπτώσεις αυπνίας και ημρήσιας υπνηλίας. Στο χώρο της ιατρικής η χρήση του εξαναγκασμού, ακόμη και αν παραβιάζονται τα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδεώδη, ως τελευταία λύση, θεωρείται πολλές φορές αν και μη επιθυμητή, αναπόφευκτη θεραπευτική στρατιγική. Όμως ελάχιστα γνωρίζουμε για τις επιπτώσεις του στους ασθενείς οι οποίοι εξαναγκάστηκαν σε ακούσια νοσηλεία και αναγκαστική θεραπεία. Στο άρθρο αυτό με τίτλο Ο πειθαναγκασμός στην ψυχιατρική, δίδεται η ευκαιρία στους συγγραφείς κ. Ιωσηφίδης και συνεργατών, να διαπραγματευτούν μέσα από μια ψυχιατρική οπτική γωνία, το θέμα του πειθαναγκασμού. Στην ερευνητική εργασία που ακολουθεί με τίτλο Συσχέτιση μεταξύ φυσιολογικών και ψυχολογικών απαντήσεων μετά από οσφρητικό ερεθισμό υγιών υποκειμένων οι συγγραφείς κα Σάρδη και κ. Αγγελόπουλος αποδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του πλάτους των Οσφρητικών Προκλητών Δυναμικών (ΟΠΔ), με το ποσοστό της σωστής αναγνώρισης των οσφρητικών ερεθισμάτων.Η έννοια της σωματοποίησης η οποία φαίνεται ότι παρά την ευρεία χρήση της στην ιατρική, παραμένει ακόμη ένα αμφιλεγόμενο θέμα, αποτελεί το πεδίο διερεύνησης του γενικού άρθρου με τίτλο Η έννοια της σωματοποίησης-οι θεωρητικές συνέπειες μιας αθεωρητικής προσέγγισης. Το έβδομο άρθρο με τίτλο Ανασταλτικοί παράγοντες πρόληψης κατά του καρκίνου των κ. Ιακωβίδη και συνεργατών, περιγράφει τους ανασταλτικούς παράγοντες (κοινωνικούς-ιατρικούς-ατομικούς-παράγοντες συσχετιζόμενους με πολιτικές ευαισθησίες-εκπαίδευσης του κοινού) της διαδικασίας πρόληψης, του πλέον συχνού προβλήματος υγείας της εποχής μας. Η τελική ερευνητική εργασία της Ελληνικής έκδοσης με θέμα Προφίλ προσωπικότητας ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας που απευθύνονται σε Κ.Ψ.Υ., αποσκοπεί στο να αποκωδικοποιήσει το προφίλ προσωπικότητας ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ). Ο συνάδελφος κ. Γαρύφαλλος και οι συνεργάτες του με βάσει τα αποτελέσματα της εργασίας τους υποστηρίζουν ότι ένας όχι ευκαταφρόνητος αριθμός ασθενών με ΣΚΠ παρουσιάζει σε κλινικό επίπεδο δραματική διαταραχή ή δραματικά στοιχεία προσωπικότητας. Το εύρημα αυτό ίσως δικαιολογεί τον ιδιαίτερο τρόπο διαχείρισης θεμάτων της καθημερινότητας από τα άτομα αυτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, από την άλλη πλευρά, δράττομαι της ευκαιρίας να σας γνωστοποιήσω ότι η εταιρεία Π.Ε.ΨΥ.ΓΕ.Ν, εκτός από το ανά διετές πανελλήνιο συνέδριο, απεφάσισε την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κάτω από τον γενικό τίτλο οι 4 Εποχές της Ψυχιατρικής με σκοπό την αναψηλάφιση και τη διερεύνηση σε βάθος ορισμένων επιλεμένων κλινικών ή μη, ψυχιατρικών θεμάτων. Στις συνσντήσεις αυτές, οι οποίες ξεκίνησαν με ιδιαίτερη επιτυχία το 2005 και από το 2006 θα γίνουν διεθνείς, αποσκοπείται μεταξύ άλλων, η προσέγγιση με τη λογική της αμερικανικής και δυτικο-ευρωπαικής κλινικής πρακτικής, επίκαιρων ή σημαντικών επιστημονικών προκλήσεων. Όπως από την αρχή είχε αναφερθεί, τα σημεία των καιρών διαβλέπουμε να μας ωθούν προς θεραπευτικά πρωτόκολλα οριοθετούμενα μέσα σε πλαίσια κατευθυντήριων γραμμών (διαγνωστικών αλλά και θεραπευτικών αλγορίθμων). Οι οδηγίες αυτές (Guidelines), αποστέγασμα ερευνητικών και κλινικών δεδομένων, αντικατοπτρίζουν τις κοινές θέσεις ορισμένων ομάδων ειδικών (Experts Consensus). Καλώς δε ή κακώς τείνουν να αποτελέσουν βασικές ή και απαρέγκλιτες οριοθετήσεις αντιμετώπισης ψυχιατρικών προβλημάτων στο δυτικό τουλάχιστον ημισφαίριο της υφηλίου. Όπως συνήθως γίνεται στην επιστήμη, (και πρέπει να γίνεται), η ανωτέρω θέση προβληματίζει αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ένα ερώτημα και μια πρόκληση που νομίζουμε ότι αξίζει να τεθεί από τους έλληνες συναδέλφους προς διερεύνηση προς όφελος βεβαίως της καλής εννοούμενης κλινικής πρακτικής. Η διερεύνηση αυτή στα πλαίσια των 4 Εποχών της Ψυχιατρικής και κυρίως στο προσεχές Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΨΥ.ΓΕ.Ν, τον Μάρτιο του 2007, ευελπιστούμε να δώσει το έναυσμα για αναψηλάφιση αλλά και αναζωπύρωση των γνώσεών μας μέσα από μια εποικοδομητική συζήτηση, προβληματισμό και μάθηση. Στην προκειμένη περίπτωση το ενδιαφέρον του περιοδικού στρέφεται σε μια πιθανή δημοσίευση ψυχιατρικών θεραπευτικών αλγορίθμων τα οποία θα μπορούσαν να υποβληθούν προς δημοσίευση από ειδικούς στο χώρο Έλληνες συναδέλφους (συναίνεση ειδικών-Experts Consensus). Μια άλλη σκέψη είναι η έκδοση ενός εγχειριδίου κατευθυντήριων οδηγιών (Guidelines), αποτέλεσμα προβληματισμού επιλεγμένων Ελλήνων συναδέλφων, το οποίο να απευθύνεται στους Έλληνες ειδικά συναδέλφους. Βέβαια ένα τέτοιο εγχείρημα δεν στοχεύει στο να μεταβάλλει στάσεις και θεραπευτικές συμπεριφορές, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, αλλά απλώς στο να αποβεί χρηστικά ωφέλιμο σε ένα πρώτο κλινικό επίπεδο. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, έχοντας απίγνωση ότι οι δυσκολίες είναι πολύπλευρες, σας προσκαλούμε σε μια από κοινού προσπάθεια για την ευόδωση του ανωτέρου στόχου. Για τον λόγο αυτό να είστε απολύτως βέβαιοι ότι είναι ευπρόσδεκτη προς συζήτηση κάθε ιδέα ή θέση.

A. Vidalis MD, PhD


Article

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
Καράβατος Θανάσης
Α’ Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
 

Article

APPLICATION OF A SELF-COMPLETTED SCALE (OCDS) FOR THE MEASUREMENT OF THE COMPULSIVE – OBSESSIVE ALCOHOL INTAKE (CRAVING) TO A GREEK POPULATION OF CHRONIC ALCOHOLICS
Moussas G., Dadouti G., Xixi F., Tselebis A.
 

Σχόλιο

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 

Article

VISUAL AND PERCEPTUAL CHANGES AT PATIENTS WITH PARKINSON DISEASE: A SELF-REPORT SURVEY
Georgiades M. & Harris J.P.
 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΛΗΡΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (O.C.D.S.) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΛΚΟΟΛ (CRAVING)
Μουσσάς Γ.Ο., Ντανούλη Γ., Ξιξή Φ., Τσελέπης Α.
Μονάδα Απεξάρτησης Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών, Ωυχιατρικός Τομέας Γενικού Νοσοκομείου “ΣΩΤΗΡΙΑ”
 

CASE REPORT

A CASE REPORT OF INSUFFICIENT SLEEP SYNDROME OR CHRONIC SLEEP DEPRIVATION
Grigoriadis D., Tsara V.
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΝΟΥ
Γρηγοριάδης Δ. Τσάρα Βεν.
Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΘ ” Γ. Παπανικολάου” Εργαστήριο ‘Ύπνου Β’ Πνευμονολογικής Κλινικής, ΓΝΘ ‘Γ. Παπανικολάου΄
 

Article

COERCION IN PSYCHIATRY
Iosifidis I., Mastrogianni An., Georgiadou El., Karastergiou An.
D’ Unit Thessaloniki Mental Hospital