Διοικητικό Συμβούλιο

PEPSYGEN-logo

 
 


Πρόεδρος:
Κ. Φωκάς, Καθ.

Αντιπρόεδρος:
Γ. Μουσσάς, MD, PhD
Επικ. Καθ.

Γεν. Γραμματέας:
Χρ. Ιστίκογλου, MD, PhD

Ταμίας:
Β. Νταφούλης, MD, PhD

Μέλη:
Π. Πετρίκης, Λέκτορας
Ζ. Σαντά, MD
Μ. Σωτηρίου, MD, PhD

Ιδρυτής &
Επίτιμος Πρόεδρος
Α. Βιδάλης, MD, PhD

Executive Committee
Chairman:
K. Fokas, Prof.

Vice-Chairman:
G.Moussas,  MD, PhD
Ass. Prof.

Secretary General:
Ch. Istikoglou, MD, PhD

Treasurer:
V. Dafoulis, MD, PhD

Members:
P. Petrikis, Lecturer
Z. Santa, MD
M. Sotiriou  MD, PhD

Founder &
Honorary President
Α. Vidalis, MD, PhD